A pályázat lezárult…!


Szuper Szőr máris nyúlcipőt húzott

és az Értékelő Bizottság elé szállította

az elképesztően sok beérkezett pályaművet!

 

Hamarosan jelentkezünk… 😉

A Mörk Magyar Óriásnyúl Tenyészet pályázatot hirdet Magyarország területén és határvidékein, általános iskolában tanuló diákok számára.

Pályázati felhívásunk kiemelt célja a Magyar Óriásnyúl létjogosultságának népszerűsítése, őshonos, eleven nemzeti örökségünk védelme, orientálása. Ugyanakkor a népies szellemiségben alkotott meséknek, verseknek és rajzoknak a pályázatnak köszönhetően közösségépítő ereje is van, ezért fontos számunkra, hogy a szórvány településeket is megszólítsuk és erősítsük a magyar közösségeket identitásukban, a magyar kultúra és nemzeti érték iránti szeretetükben.

Az Óriásnyúl hazánk kincse,
írjál róla versikét.
Ha jobbat tudsz megnyerheted,
ajándékunk egyikét!

Rajzolhatsz és mesélhetsz is,
nem lesz ebből probléma...
Lapul még a tarsolyunkban,
jópár becses portéka.

Mit kíván a magyar nemzet?!
Verset, mesét, rajzokat.
Magyar nyulat minden házba,
s boldog gyermek arcokat.
(Mörk Magyar Óriásnyúl Tenyészet)

A tanulók, az alábbi kategóriákban pályázhatnak:

  • vers
  • mese
  • rajz

Mindhárom pályázati kategória középpontjában a Magyar Óriásnyúl jelenítődjék meg, népies formában.

Egy-egy gyermek mindegyik kategóriában nevezhet, akár több pályamű benyújtásával is. A rajzok készítésekor bármilyen technika alkalmazható, tetszőleges lapmérettel. A mesék/versek készülhetnek illusztrációkkal vagy anélkül egyaránt.

A virológiai helyzet miatt a rajzpályázatokat kérjük lefotózva (akár mobiltelefonnal) vagy szkennelve megküldeni, a verseket, meséket pedig lehetőség szerint PDF formátumban, de a kézzel írt és lefotózott/szkennelt anyagokat is elfogadjuk.

Minden beadandó pályázatot külön! kérünk megküldeni a kategóriákhoz tartozó e-mail címre!

 

Elektronikus levélben a nyertesek kiértesítése érdekében szükséges feltüntetni a pályázó gyermek nevét, életkorát, kapcsolattartó telefonos elérhetőségét és a Hozzájáruló Nyilatkozatot. (weboldalunkról letölthető)

Pályázatok beküldési határideje: 2021. április 4. 00:00 

Az eredményhirdetés várható ideje:  2021. május 

Nyereményátadás: eredményhirdetést követően egyeztetés alapján futárszolgálattal illetve személyesen

Minden induló elismerő oklevélben részesül, a legjobb pályaművek alkotóit értékes ajándékokkal díjazzuk. 

A pályázattal most mindenki nyer, ugyanis a felajánlásain kívül minden pályázót 10 %-os vásárlási kedvezménnyel jutalmaz!

Hatalmas meglepetésként az egyik szerencsés nyertes rajzpályázat, báb formában is életre fog kelni!

A plagizálás elkerülése érdekében a zsűri által kiválasztott rajzok eredeti példányát bekérjük a pályázóktól, melyeket hajtogatás nélkül postai úton kérünk megküldeni, a nyerteseknek megküldött elérhetősségre. A postázási költség a pályázót terheli. Amennyiben a bekért rajz a megadott határidőig nem érkezik be, úgy a pályázó kizárja magát a díjazásból. A nyertes pályázókról a díjátadáskor fénykép készülhet, mely megjeleníthető lesz a magyaroriasnyul.hu weboldalon, a nyertes pályaművel együtt. A beküldött pályaművek a pályázat kiírója (Mörk Magyar Óriásnyúl Tenyészet) tulajdonába kerülnek, azokat saját célra felhasználhatja és nem kerülnek vissza az alkotókhoz.  Minden pályázó a pályázati anyag megküldésével elismeri, hogy azzal egyetértésben elfogadja a pályázati feltételeket és Adatkezelési Tájékoztatót. Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2018. május 25-én életbe lépő adatvédelmi szabályozás (GDPR) értelmében 16. év alatti pályázóknak  a pályaművek mellé szülői/törvényes képviselői hozzájárulói nyilatkozatot is szükséges beküldeniük. A melléklet nélkül beküldött pályázatokat a bírálat során nem tudjuk figyelembe venni. A pályázat kiírója kizárja felelősségét a pályázó téves vagy hiányos adatszolgáltatásból eredő, a kiskorú személy törvényes képviselőjének hozzájárulása nélkül beküldött pályázatból vagy a posta szolgáltatás hibájából bekövetkező hátrányokkal kapcsolatban. A pályázat kiírója biztosítja, hogy a pályázati feladatok értékelő ellátásában résztvevő személyek nem vesznek részt a pályázók felkészítésében, illetve a pályázókkal rokoni kapcsolatban nem állnak. A nyereményekért a szervező szavatosságot nem vállal, azok pénzre át nem válthatóak. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a díjak darabszámán változtasson. A pályázó kiírója nem vállal felelősséget a beérkező pályamunkák tartalmáért. A pályázók a zsűri pártatlanságában megbíznak és döntésüket elfogadják. A zsűri döntése végleges, az ellen fellebbezéssel nem lehet élni. 

Figyelem! 

A Mörk Magyar Óriásnyúl Tenyészet különdíjként egy értékes, tetovált, regisztrált Magyar Óriásnyúl tenyészpárt kínál átadásra egy szerencsés nyertesnek! 

A különdíjért is indulók a beküldött pályaművek mellé néhány sorban indokolják meg, hogy miért szeretnék a két Magyar Óriásnyulat magukénak tudni.

Lendületes-, inspirációkkal teli alkotásokat és sok szerencsét, jó egészséget kívánunk mindenkinek!

Adj nevet nyuszi úrnak!

Nyuszi koma is készül már a díjátadóra, ezért elegáns új kabátok készültek számára. A pályázatokkal együtt javasoljatok nevet nyuszi úrnak és a számunkra legfrappánsabb név kiötlőjét, értékes ajándékkal jutalmazzuk! 😉


… ezzel még mindig nincs vége! 😉 

Minden 1.000. beérkezett pályamű után, egy-egy fát ültetünk a fenntartható fejlődés jegyében! Mindennek célja, fenntartani a természetes rendszerek, források összességének azon képességeit, amelyeken a természet és a társadalom alapszik. Próbáljuk lekűzedni a környezet elhasználódását úgy, hogy közben nem mondunk le sem a gazdasági fejlődés, sem a társadalmi egyenlőség és igazságosság igényeiről.

Adatkezelési tájékoztatónk elérhető erre a linkre kattintva!